new design times

Tisaniere

de

PERIOD: 19th Century

A 19TH CENTURY PARIS PORCELAIN ANTHROPOMORPH THREE-PART TISANIERE

PRIX: $1000